Yönetim Hizmetleri

Apartman Ortak Kullanım Alanlarında Tadilat

Apartman Ortak Kullanım Alanlarında Tadilat

Apartman ve sitelerde toplu halde yaşayan insanların en büyük sorunlarından biri de ortak olarak kullanılan alanlarda istenilen fiziksel değişimler ve gerekli olan tadilatlardır. Bu konuda kat mülkiyeti kavramının iyi bilinmesi, sorumluluk sahibi kişilerin sorumluluklarını bilmesi ve yerine getirmesi en önemli olan konulardandır.

Kat mülkiyeti denildiğinde toplu halde site ve apartman gibi toplu konutlarda yaşayan ve insanların bir arada yaşamalarından kaynaklanan sosyal birlikteliği ve bu birlikteliğin gerektirdiği ortak yaşam alanları olarak kabul edilen özel bir gayrimenkul türüdür. Günümüzde insanların yoğun olarak yaşadığı yerlerde üst üste yığılan dikey mimarinin artması nedeni ile apartman kültürü oldukça yaygınlaşmış ve yaygın olan bu kültür zaman zaman ortak kullanım alanları nedeni ile tartışma konusu olmuştur.

Kat Mülkiyet Kanununda Ortak Kullanım Alan Tadilatı Yönetmeliği

Söz konusu konulara ilişkin geliştirilen Kat Mülkiyeti Kanunu, bir yandan kişilerin özel mülkiyetini ve bu konudaki haklarını koruma gayesi güderken bir yandan da apartman sakinlerinin evlerine girerken ve evlerinden dışarı çıkarken kullandıkları ortak alanların haklarını korumayı amaçlamıştır. Aynı zamanda ortak alanların bakımı, gereken onarım ileri, temizliği gibi konular da düzenlemenin amaçlarındandır.

Daha önceleri daha çok ve yaygın olarak kullanılan müstakil kültürü kentleşmenin ve nüfus artışının bir sonucu olarak neredeyse tarih olmak üzere. Nüfusun büyük çoğunluğunun toplu konutlarda yaşadığı günümüzde ise apartman ortak kullanım alanlarında tadilat konusu gündeme sık sık gelmektedir.

Apartman Ortak Kullanım Alanlarındaki Tadilat Şartnamesi

Bundan yaklaşık 50 yıl kadar önce ülkemizde yürürlüğe giren ve toplu konutlarda birtakım düzenlemeler yapan ve KMK olarak da adlandırılan Müşterek Mülkiyet Kanunu, insanların ihtiyaçlarına, yaşanan sorunların farklılığına ve güncel gelişmelere bağlı olarak zaman zaman değişikliğe de uğramıştır. Kanında yapılan değişiklikler apartman ortak kullanım alanlarında tadilat konusunda da önemli açıklamalar getirmiştir. Çünkü gerekli tadilat ortak kullanım alanlarında nasıl yapılacak? Tadilatın yapılmasına kimler nasıl karar verecek ve tadilatın masraflarını kimler karşılayacak? Bunlar her zaman tartışma konusu olabilir.

Ortak Alanlar İçin Olması Gereken Kriterler

Bir binadaki hayatı düzenleyen ve kolaylaştıran en önemli şey o binanın yönetimi için yapılan planlamalar ve bu planların uygulanabilirliğidir. Söz konusu yönetim planı KMK ve ilgili kanunlarda genel ese-aslar olarak belirlenmiş ve hüküm altına alınmıştır. Apartmanlarda ikamet eden kat sahipleri, kendi daireleri ve bağımsız bölümleri üzerindeki kullanım haklarını, mülkiyet haklarını ve her türlü tasarruf şanslarını ilgili kanunun kendilerine tanıdığı haklardan alırlar.

Apartman ortak kullanım alanlarında tadilat  gündeme geldiğinde ise, daha önceden hazırlanmış olan yönetim planı maddelerine uymak için doğruluk kurallarına uymak ve karşılıklı anlayış ve şeffaf yönetim anlayışı ile çözüme gidilecektir. Ortak kullanım alanlarına karşı ister bulunduğunuz dairede kiracı olun, isterse de ev sahibi olun sorumluluğunuz aynıdır ve ilgili alanların temiz bırakılması, onarılması ve korunması için katlanılması gereken maliyetler vardır.